• featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured
 • featured

Kontrola dostępu i pracy

Projektujemy i instalujemy systemy kontroli dostępu oraz systemy kontroli czasu pracy pracowników. Nasze usługi kierujemy głównie do firm i instytucji, gdzie wymagana jest skuteczna kontrola pracowników oraz osób przebywających w budynku.

Podstawowy system KD (kontroli dostępu) pozwalający kontrolować jedno przejście, składa się z urządzenia przyznającego lub odmawiającego dostęp (np. czytnik kart lub szyfrator) oraz mechanizmów blokujących drzwi (np. elektro-zaczep lub zwora elektromagnetyczna).

Bardziej rozbudowane systemy KD (kontroli dostępu) oparte o kontroler autonomiczny (samowystarczalny) pozwalają na szczegółową rejestrację pracy urządzenia. Można na przykład wpisywać dane użytkowników, tworzyć grupy i przeglądać dzienniki zdarzeń.

Najbardziej rozbudowanym systemem KD (kontroli dostępu) jest system wykorzystujący kontrolery wraz z podłączonymi do niego różnego rodzaju terminalami. Kontrolery takie można podłączyć bezpośrednio do komputera w celu konfiguracji i obsługi całego systemu lub wpiąć do sieci LAN, aby zarządzać systemem zdalnie.

Możliwość wpięcia systemu do sieci LAN daje ogromne możliwości. Dzięki takiemu rozwiązaniu można budować rozległe systemy kontroli dostępu. Można np. połączyć w jeden system wiele budynków znajdujących się w wielu miastach i zarządzać całym systemem z jednego miejsca!